MED-LUX Sp. z o.o.
Profil działalności

Opieka zdrowotna ambulatoryjna w zakresie lekarza podstawowej opieki, lekarzy specjalistów oraz diagnostyki, a także rehabilitacji.